Koszyk

Koleje Mazowieckie

Koleje_Mazowieckie-logo.svg

Koleje Mazowieckie to przewoźnik, z którym współpracujemy od 10 lat. Współpracę rozpoczęliśmy w lipcu 2012 roku, pierwszy kontrakt podpisaliśmy na zbudowanie i dostawę systemu Karty Mazowieckiej. Opracowaliśmy zasady i schemat zarządzania kartami oraz dostarczyliśmy innowacyjną technologię doboru oferty w systemie kasowym. Jednocześnie z technologią dostarczyliśmy system centralny, który do dziś pełni rolę dystrybutora informacji. W zakresie tego produktu nadal jesteśmy podmiotem utrzymującym systemy informatyczne oraz wspieramy Klienta w jego obsłudze.

Kolejnym elementem naszej wieloletniej współpracy jest sieć samoobsługowych automatów biletowych. Projekt ten jest wieloaspektowy, ponieważ zajmowaliśmy się kompleksowym wdrożeniem:

  • Dostarczenie urządzeń (biletomaty)
  • Stworzenie autorskiego oprogramowania
  • Pozyskanie dogodnych miejsc pod biletomaty

Obecnie sieć biletomatów liczy ponad 100 urządzeń i stale rośnie. Oprogramowanie jest rozwijane wraz z ewolucją możliwości technologicznych oraz możliwości informatycznych przewoźnika.

W ramach obecnej współpracy z Kolejami Mazowieckimi jesteśmy na polskim rynku prekursorem samoobsługowych urządzeń do sprzedaży biletów kolejowych.

0%

Skomplikowanie projektu

0%

Innowacyjność 

0%

Wyzwania Technologiczne