Koszyk

R-HUB

Zadaniem oprogramowania R-HUB jest połączenie niezależnych systemów sprzedaży przewoźników kolejowych w jedno, wzajemnie zintegrowane rozwiązanie.
Jednolity interfejs z łatwością może być wykorzystany do udostępniania i dystrybucji biletów kolejowych przez zewnętrzne systemy bez konieczności powielania kosztów integracji.
Atutem R-HUB jest możliwość samodzielnego i poprawnego wyliczenia ceny biletu kolejowego również wtedy, gdy przewoźnik nie dysponuje własnym systemem sprzedaży.

Obszary funkcjonalne R-HUB

Utrzymanie i udostępnianie konfiguracji przewoźnika.

Udostępnianie możliwości weryfikacji biletu w celu wykonania kontroli.

Zarządzanie bezpieczeństwem dostępu do zasobów rozwiązania.

Korzystanie z połączonego rozkładu jazdy, umożliwiającego wyszukanie połączeń pomiędzy przewoźnikami.

Wsparcie selekcji ofert i taryf w sposób zachowujący poprawność wyboru, przy jednoczesnym zachowaniu ergonomii oraz braku wymagania specjalistycznej wiedzy o ofertach.

Pełna rozliczalność transakcji przy zachowaniu możliwości profilowania kanałów oraz mapowania biletu na konkretny przejazd i przewoźnika.

Obsługa posprzedażowa (wymiana, zwrot, fakturowanie).

Skalowalne repozytorium transakcji.

Możliwość zaplanowania zmiany konfiguracji ofert i taryf.

Współpraca systemów źródłowych z R-HUB

Każdy z przewoźników kolejowych utrzymuje własny standard i system do sprzedaży biletów dla swoich podróżnych. Są to kompletne systemy, samodzielne moduły cenowe (konfiguratory) lub spisane reguły stosowania ofert i taryf.

Cechą R-HUB jest możliwość integracji każdego z nich oraz uzupełnienie obecnie funkcjonujących standardów o niezbędne funkcje, prowadzące do udostępnienia pełnej oferty przewoźnika w jednym znormalizowanym kanale.

Wykorzystanie R-HUB przez systemy i rozwiązania docelowe

Ujednolicony interfejs daje potencjał dla podłączenia do niego dowolnych kanałów sprzedaży, bez konieczności implementacji osobniczych cech każdego z nich, a także co ważniejsze, bez powielania kosztu integracji.

Benefity

Minimalizacja kosztów integracji oraz brak kosztów inicjalnych.

Możliwość sprzedaży biletów kolejowych w miejscach dotychczas niedostępnych.

Pełna rozliczalność transakcji zakupu z zachowaniem profilu przewoźnika.

Współpraca z systemem R-HUB pozwoli na: