Koszyk

Warszawska Kolej Dojazdowa

1200px-WKD.svg
Warszawska Kolej Dojazdowa od lat jest Klientem korzystającym z samoobsługowej sieci sprzedaży biletów. W 2020 roku Klient zdecydował się na unowocześnienie swojej sieci , w ramach której uruchomione miały zostać nowoczesne i energooszczędne urządzenia. Jako wykonawca rzeczonego przetargu specjalnie dla naszego Klienta zaprojektowaliśmy samoobsługowy automat do sprzedaży biletów wyposażony w zasilanie korzystające z energii słonecznej. Projekt był dla nas ogromnym wyzwaniem, ponieważ jego realizacja odbywała się w trakcie pandemii. Mimo bardzo wymagających okoliczności zrealizowaliśmy go z ogromnym sukcesem co dowodzi naszych wysokich kompetencji.
0%

Skomplikowanie projektu

0%

Innowacyjność 

0%

Wyzwania Technologiczne