Koszyk

Muzeum Pamięci Sybiru

Klient

Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku to jedno z najnowocześniejszych muzeów w Polsce. Poświęcone jest ludziom, którzy byli zsyłani do Rosji, ale również opowiada o ludziach, którzy dobrowolnie odkrywali Syberię. Muzeum zlokalizowane jest przy dawnej bocznicy kolejowej, z której wywożeni byli mieszkańcy Białostocczyzny. Projekt realizowany jest w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Wyzwania

W związku z otwarciem Muzeum pojawiła się potrzeba opracowania systemu do sprzedaży biletów odpowiadająca potrzebom i oczekiwaniom zarówno pracowników Muzeum jak i przyszłych zwiedzających. Na wyzwanie to odpowiedział Vector Software Group.

Wdrożenie

W sierpniu 2020 r. rozstrzygnięty został przetarg na dostawę i wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów dla Muzeum Pamięci Sybiru. Zakres wdrożenia obejmował moduły: Panel Zarządzania, Kasę, Internetową Sprzedaż Biletów, Kontrolę Dostępu wraz z 2 bramkami obrotowymi i licznikiem wejść, Przewodnik oraz Kiosk Biletowy.

We wrześniu 2020 r. w pierwszym etapie współpracy została przeprowadzona analiza przedwdrożeniowa, która obejmowała określenie wszystkich prac niezbędnych do wdrożenia przedmiotu zamówienia. Kolejnym etapem było zamówienie i skonfigurowanie niezbędnego sprzętu kasowego, zaplanowanie rozmieszczenia bramek wejściowych oraz wyjściowych jak również zaprojektowanie Kiosku Biletowego.

Przygotowanie i wdrożenie systemu biletowego dla Muzeum Pamięci Sybiru wymagało zaangażowania i współpracy niemal wszystkich działów Grupy Vector Software oraz Muzeum. Wypracowane zostały metody i mechanizmy, które umożliwiły sprawną i szybka wymianę informacji.

Kluczowe w tym procesie było zgranie poszczególnych zespołów ponieważ projekt musiał być zrealizowany do końca 2020 r. Ponad 3 miesiące ciężkiej pracy zaowocowały tym, że w grudniu 2020 r. z sukcesem wdrożyliśmy system biletowy EuroBilet w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.

Kamienie milowe projektu

Etap 1
Analiza przedwdrożeniowa
Etap 2
Prace programistyczne i konfiguracyjne systemu EuroBilet
Etap 3
Dostawa i instalacja sprzętu do sprzedaży i kontroli dostępu
Etap 4
Wdrożenie i testowanie systemu do sprzedaży i rezerwacji biletów
Etap 5
Szkolenie personelu w zakresie obsługi sytemu biletowego
Etap 6
Zapewnienie wsparcia serwisowego w okresie gwarancji i rękojmi

Oprogramowanie EuroBilet to modułowy system do rezerwacji i sprzedaży biletów oraz kontroli dostępu. Został rozbudowany o dodatkowe funkcjonalności oraz moduły usprawniające pracę kasjerom, kierownikom działów, przewodnikom jak i księgowości Muzeum. Wiele uwagi zespół Vector Software Group poświęcił na dostosowanie modułu Przewodnik, który umożliwia definiowanie czasu pracy przewodników, komunikację poprzez czat lub smsy jak również przypisanie przewodnika w języku obcym do grupy, która wybrała dany język. Każde wydarzenie ma przypisanego koordynatora, natomiast część raportowa pozwala na wygenerowanie praktycznie dowolnego raportu z ponad 300 dostępnych w systemie.

Kluczowe korzyści

Przygotowane przez Vector Software Group rozwiązanie pozwala na obsłużenie zarówno klientów indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Zamontowany przy wejściu licznik wraz z bramkami obrotowymi i czytnikami pozwala sprawnie zarządzać przepływem osób zwiedzających wystawę. Wiele kanałów dystrybucji biletów: 2 stanowiska kasowe w Muzeum, moduł sprzedaży internetowej oraz Kiosk biletowy umożliwiają dotarcie do różnych grup wiekowych i pozwalają sprawnie zarządzać sprzedażą. Wdrożenie systemu biletowego było jednym z ostatnich etapów przed uroczystym otwarciem Muzeum, które odbyło się 17 września 2021 r., w którym uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych.

godzin prac
programistycznych
0 +
miesiące intensywnej pracy podczas wdrożenia
0 +
osób zaangażowanych z Vector Software Group
0 +