Koszyk

Hrubieszowska Karta Mieszkańca

W wakacje wdrożyliśmy z sukcesem Hrubieszowską Kartę Mieszkańca. Dzięki niej mieszkańcy Hrubieszowa mogą korzystać z dostępu do ofert specjalnych i zniżek. Każdy użytkownik otrzymał dostęp do swojego konta online, a sama karta funkcjonuje w sposób tradycyjny lub za pośrednictwem specjalnej aplikacji mobilnej.

Kolejnym pozytywnym aspektem płynącym z wdrożenia Karty Mieszkańca jest możliwość zostania Partnerem, którą miasto oferuje lokalnym przedsiębiorcom – wpływa to zarówno na atrakcyjność programu jak, zwiększenie rozpoznawalności lokalnych biznesów i poszerzenie grona klientów.

Kto może się ubiegać o Hrubieszowską Kartę Mieszkańca?

Projekt Hrubieszowska Karta Mieszkańca jest skierowany do różnorodnych mieszkańców miasta, uwzględniając ich różne sytuacje życiowe. Przekłada się to na wiele korzyści zarówno dla jej użytkowników, jak i partnerów programu. Hrubieszowską Kartę Mieszkańca można otrzymać osoba pełnoletnią, która dodatkowo spełnia się co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • Rozlicza się podatek PIT w Urzędzie Skarbowym w Hrubieszowie, podając jako miejsce zamieszkania adres na terenie Miasta Hrubieszowa. Mieszka na terenie Miasta Hrubieszowa, jeśli nie istnieje ustawowy obowiązek rozliczania podatku PIT.
  • Osoba uprawniona do uzyskania Karty Mieszkańca może również składać wniosek o wydanie karty w imieniu: Dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Osób, które ukończyły 18 lat, bez względu na wiek, o ile pozostają pod opieką, włączając w to osoby niepełnosprawne.
Program Hrubieszowska Karta Mieszkańca obejmuje również najmłodszych mieszkańcom miasta, choć odbywa się to na nieco innych zasadach. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają bowiem z ulg i zniżek przypisanych do konta rodzica.

Korzyści płynące z posiadania hrubieszowskiej karty mieszkańca

Program Hrubieszowska Karta Mieszkańca został wdrożony w celu poprawy jakości życia mieszkańców miasta. Jest to realizowane poprzez wprowadzenie różnorodnych korzyści, preferencji oraz przywilejów oferowanych przez Miasto Hrubieszów oraz firmy współpracujące w ramach tego programu.

Nadrzędnym celem inicjatywy Hrubieszowska Karta Mieszkańca jest docenienie osób, które wybierają Hrubieszów jako swoje miejsce zamieszkania i aktywnie uczestniczą w życiu społeczności. W przypadku osób dorosłych patriotyzm lokalny przejawia się najczęściej poprzez rozliczanie PIT-u w miejscu stałego pobytu, co w naturalny sposób poprawia dochody miasta.

Program ten skupia się przede wszystkim na dziedzinach takich jak kultura, sport, rekreacja, oraz gastronomia. Posiadacze Hrubieszowskiej Karty Mieszkańca są uprawnieni do skorzystania z atrakcyjnych rabatów u firm współpracujących w programie. Mogą między innymi nabywać tańsze bilety na basen oraz uczestniczyć w kulturalnych, edukacyjnych i sportowych wydarzeniach.

Hrubieszowska Karta Mieszkańca została wprowadzona od lipca 2023 roku. Osoby, które spełniają kryteria uprawniające do jej uzyskania, będą mogły wybrać sposób korzystania z karty – tradycyjną wersję plastikową lub wirtualną kartę dostępną w formie aplikacji na smartfony. Obie formy są bardzo wygodne i umożliwiają szybką identyfikację mieszkańca.