Koszyk

Kołbaskowska Karta Mieszańca

Program Kołbaskowska Karta Mieszkańca realizowany jest przez Gminę Kołbaskowo i kierowany mieszkańców, którzy w gminie płacą podatki. Posiadanie karty uprawnia do korzystania z ulg, rabatów i zniżek na różne usługi i produkty.

Cel programu

Celem programu jest ułatwienie mieszkańcom gminy Kołbaskowo dostępu do usług publicznych w obszarach takich jak:

 • oświata
 • wychowanie,
 • ochrona zdrowia,
 • kultura i sztuka,
 • sport i rekreacja,
 • turystyka
 • wypoczynek,
 • zakupu usług i towarów poprzez poszerzanie zakresu zwolnień z opłat i ulg.

Karta umożliwia korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Gminy Kołbaskowo oraz obiektów partnerów programu ze zniżkami lub bezpłatnie. Należy do nich między innymi Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu, który oferuje na swoje usługi promocyjne ceny. 

Ulgi stosowane są również w wydarzeniach organizowanych przez Gminę Kołbaskowo.

Osobami uprawnionymi są osoby, które:

 • rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Szczecinie (bez względu na to czy osiągają dochód) i deklarują w zeznaniu podatkowym, że miejscem ich zamieszkania jest gmina Kołbaskowo
 • rozliczają w gminie Kołbaskowo podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • korzystają z systemu pomocy społecznej za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie i dla których otrzymywane świadczenia są jedynym źródłem utrzymania

Do otrzymania Karty uprawnieni są również niepracujący współmałżonkowie, dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia 26 roku życia w przypadku młodzieży uczącej się i osoby niepełnosprawne.

Karta ważna jest 12 miesięcy licząc od dnia jej wydruku. Przedłużenie ważności Karty wcześniej wydanej odbywać się będzie bezpłatnie na podstawie weryfikacji wniosku. 
Wniosek o przedłużenie ważności Karty można złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności Karty. Do wniosku o przedłużenie ważności Karty należy dołączyć aktualnie posiadaną Kartę.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie https://kolbaskowo.vectorsoftware.pl/