Koszyk

Karta Mieszańca Gminy Świerklaniec

2 kwietnia uruchomiliśmy kartę Mieszkańca Gminy Świerklaniec. Kartę mogą wyrobić rodziny mieszkający w Świerklańcu, którzy rozliczają się z podatku w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach.

Karta Mieszkańca Gminy Świerklaniec

Mieszkańcy uprawnieni do posiadania Karty Mieszkańca mogą posługiwać się:

  • kartą tradycyjną przy użyciu karty plastikowej
  • kartą wirtualną za pomocą aplikacji w swoim smartfonie.

Karta upoważnia mieszkańców gminy Świerklaniec do ulg, zniżek, rabatów, w tym bezpłatnego wjazdu na teren parku w Świerklańcu oraz nad zalew Nakło-Chechło.
Regulamin programu określający zasady wydawania i użytkowania Karty Mieszkańca Gminy Świerklaniec dostępny jest na dedykowanej stronie internetowej.

Mieszkańcy składający wnioski o wydanie karty nie ponoszą opłat.
Każda karta będzie imienna i może się nią posługiwać wyłącznie jej posiadacz.

Gmina zaprasza również do programu lokalnych przedsiębiorców prowadzących lokalnie swoją działalność, dzięki uczestnictwu w programie będą oni mogli zyskać dodatkową promocję i rozpoznawalność wśród lokalnej społeczności, a także poszerzyć grono swoich klientów.

Więcej informacji na temat Karty Mieszkańca Gminy Świerklaniec dostępnych jest na stronie https://karta.swierklaniec.pl/