Koszyk

Niestandardowe skróty klawiszowe - jak je ustawić?

Niestandardowe skróty klawiszowe stają się nieodłącznym narzędziem pracy wielu użytkowników komputerów. Umożliwiają one nie tylko znaczne przyspieszenie wykonywania codziennych zadań, ale także dostosowanie środowiska pracy do indywidualnych preferencji i potrzeb. Choć większość programów oferuje z góry zdefiniowane kombinacje klawiszy, często znajdujemy się w sytuacji, gdy chcielibyśmy je zmodyfikować lub stworzyć zupełnie nowe.

W poniższym artykule przedstawimy, jak można ustawić niestandardowe skróty klawiszowe, zwracając uwagę na dostępność tej funkcji w różnych wersjach oprogramowania.

Czy we wszystkich wersjach jest możliwość utworzenia własnych skrótów?

Możliwość tworzenia własnych skrótów klawiszowych jest funkcją wysoce pożądaną przez użytkowników, jednak jej dostępność może różnić się w zależności od konkretnej wersji i rodzaju oprogramowania, z którego korzystamy. Warto zatem przyjrzeć się, jak ta kwestia prezentuje się w najpopularniejszych środowiskach pracy i aplikacjach.

 • Systemy operacyjne. W przypadku systemów operacyjnych takich jak Windows, macOS, czy różnorodnych wariantów Linuxa zazwyczaj mamy możliwość definiowania własnych skrótów klawiszowych, jednak sposób ich ustawiania i zakres dostępnych opcji mogą się różnić. Na przykład, Windows 10 i nowsze wersje oferują szerokie możliwości personalizacji skrótów poprzez ustawienia systemowe oraz dodatkowe oprogramowanie.
 • Oprogramowanie biurowe. Pakiety biurowe jak Microsoft Office czy LibreOffice również pozwalają na tworzenie niestandardowych skrótów klawiszowych, dając użytkownikom możliwość dostosowania pracy z dokumentami do własnych preferencji. W niektórych przypadkach, dostęp do tej funkcji może być ograniczony w starszych wersjach oprogramowania.
 • Aplikacje graficzne i edytory tekstu. Profesjonalne narzędzia do edycji grafiki oraz edytory tekstu często oferują bardzo rozbudowane możliwości konfiguracji skrótów klawiszowych, aby zaspokoić potrzeby specjalistów z różnych branż. Adobe Photoshop czy Visual Studio Code to przykłady aplikacji, gdzie personalizacja skrótów jest na wysokim poziomie.
 • Narzędzia specjalistyczne i niszowe. W przypadku specjalistycznego oprogramowania, na przykład do modelowania 3D, montażu filmów czy tworzenia muzyki, możliwość dostosowania skrótów klawiszowych jest często kluczowa dla efektywności pracy. Tu jednak różnice między wersjami mogą być najbardziej zauważalne, a dostęp do personalizacji nie zawsze jest oczywisty bez głębszego zanurzenia się w opcje konfiguracyjne.

Podsumowując, chociaż większość nowoczesnego oprogramowania pozwala na tworzenie własnych skrótów klawiszowych, istotne jest, aby przed przystąpieniem do personalizacji zapoznać się z konkretnymi możliwościami i ograniczeniami danej wersji aplikacji lub systemu operacyjnego. To pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału tej funkcji i uniknięcie ewentualnych frustracji.

Jak zdefiniować własne skróty klawiszowe?

Tworzenie własnych skrótów klawiszowych jest funkcją dostępną w wielu środowiskach pracy, oferując użytkownikom możliwość dostosowania obsługi aplikacji do indywidualnych preferencji i potrzeb. Proces ten, chociaż może różnić się w zależności od oprogramowania, zazwyczaj obejmuje kilka podstawowych kroków: dostęp do opcji konfiguracji skrótów klawiszowych, wybór akcji lub polecenia do przypisania, a następnie określenie unikalnej kombinacji klawiszy.

Jako przykład można przytoczyć BricsCAD, popularne oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom definiowanie niestandardowych skrótów klawiszowych na potrzeby uruchamiania poleceń, zmiany widoków czy otwierania okien dialogowych. Proces tworzenia skrótu, na przykład do otwarcia okna Eksploratora Rysunku przy użyciu kombinacji Ctrl+Alt+E, ilustruje uniwersalne etapy: od wejścia w interfejs dostosowywania skrótów, przez wybór polecenia, aż po przypisanie i testowanie skrótu. Mimo że szczegółowe kroki mogą się różnić, zasada pozostaje wspólna dla większości aplikacji oferujących tę funkcjonalność.

Takie podejście do personalizacji środowiska pracy nie tylko zwiększa efektywność użytkowania oprogramowania, ale również sprawia, że interakcja z aplikacją staje się bardziej intuicyjna. Niezależnie od tego, czy chodzi o aplikacje biurowe, narzędzia graficzne, czy specjalistyczne oprogramowanie CAD jak BricsCAD, możliwość tworzenia własnych skrótów klawiszowych jest cenną opcją, dostępną dla użytkowników na różnych poziomach zaawansowania.

Tworzenie własnych skrótów klawiszowych w BricsCAD w kilku krokach:

 • 1. Dostęp do interfejsu dostosowywania. Rozpocznij od wpisania komendy DOSTOSUJ w linii poleceń lub skorzystaj ze skrótu CUI, aby otworzyć okno dostosowywania.
 • 2. Wybór zakładki Klawiatura. Następnie, przejdź do zakładki Klawiatura, aby zobaczyć opcje konfiguracji skrótów.
 • 3. Wybór grupy Menu. W lewym panelu dostosowania wybierz grupę Menu, dla której chcesz dodać skrót. Może to być BRICSCAD lub dodatkowe nakładki, jeśli takie posiadasz.
 • 4. Dodawanie nowego skrótu. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranej grupie, a następnie wybierz opcję Wstaw skrót, aby dodać nowy skrót klawiaturowy.
 • 5. Wybór polecenia. Zaznacz pole Wybierz dostępne narzędzia, znajdź Eksplorator Rysunku na liście, a następnie rozwiń odpowiednie drzewko z poleceniami i wybierz żądaną akcję.
 • 6. Przypisanie kombinacji klawiszy. W oknie Dodaj skrót klawiaturowy, ustaw kursor w polu Klucz i na klawiaturze wprowadź wybraną kombinację klawiszy, np. Ctrl+Alt+E.
 • 7. Zatwierdzenie i testowanie skrótu. Po prawidłowym skonfigurowaniu, zatwierdź ustawienia przyciskiem OK. Następnie przetestuj skrót, sprawdzając, czy otwiera on żądane okno dialogowe lub wykonuje inną przypisaną akcję.