Koszyk

Pruszkowska Karta Mieszańca

Styczeń jeszcze na dobre się nie rozpoczął, a już 3 stycznia 2024r. wdrożyliśmy nową odsłonę Pruszkowskiej Karty Mieszkańca. Karta otwiera przed mieszkańcami możliwość korzystania z licznych zniżek. Mieszkańcy Pruszkowa będący uczestnikami programu mogą korzystać między innymi z bezpłatnej komunikacji miejskiej.

Kto może dołączyć do programu?

Uprawnieni do otrzymania karty są mieszkańcy Pruszkowa i gminy Pruszków, którzy:

  • rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie oraz deklarują w zeznaniu podatkowym, że ich miejscem zamieszkania jest Gmina Miasto Pruszków, bez względu na to czy osiągają dochód
  • rozliczają podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego i/lub pobierają emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zadeklarowali Gminę Miasto Pruszków w zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego rolników jako miejsce zamieszkania
  • posiadają status osoby bezrobotnej nadany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie oraz deklarują Gminę Miasto Pruszków jako miejsce zamieszkania
  • korzystają ze świadczeń na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  • oraz dzieci osób, o których mowa powyżej w pkt. 1-4, wspólnie z nimi
    zamieszkujące, do ukończenia 18 roku życia, a powyżej 18 roku życia pod warunkiem pozostawania uczniem lub studentem, nie dłużej jednak, niż do ukończenia 26 roku życia
JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRUSZKOWSKĄ KARTĘ MIESZKAŃCA?

Wnioski o Kartę Mieszkańca można składać na dwa sposoby. Tradycyjne papierowe wnioski w Urzędzie Miasta Pruszkowa lub Punkcie Obsługi Mieszkańca mieszczącego się w budynku dworca PKP, a także elektronicznie pod adresem https://pruszkow.informica.pl/.

Do wniosku elektronicznego konieczne jest załączenie skanu pierwszej strony PIT-u potwierdzającego zamieszkanie na terenie miasta Pruszkowa, jest to także potwierdzenie rozliczania się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie.

Partnerami Pruszkowskiej Karty Mieszkańca jest aż 29 firm w tym 4 jednostki miejskie, a 25 to prywatni przedsiębiorcy. 

Zapraszamy na stronę https://pruszkow.vectorsoftware.pl/gdzie można zapoznać się z projektem.

Pruszkowska Karta Mieszkańca uruchomiona została 3 stycznia 2024 r.
Mieszkańcy uprawnieni do jej posiadania będą mogli posługiwać się kartą tradycyjną i/lub wirtualną za pomocą aplikacji w swoim smartfonie.