Koszyk

Rozbudowane i złożone konstrukcje mechaniczne.

Cena od 3860 zł / rok.

Dostępne licencje wieczyste.

Opis funkcji

Konstrukcja Mechaniczna Oparta na AI

W BricsCAD Mechanical stworzysz projekty konstrukcji mechanicznych dzięki zaawansowanym funkcjonalnościom. Wysoką jakość oprogramowania ofertujemy w atrakcyjnej cenie. Gwarantujemy wysoko rozwinięte funkcjonalności oparte na AI i umożliwiające elastyczną pracę.

Projekt części

Otrzymujesz pełną swobodę projektowania – od ogółu do szczegółu z poziomem kontroli parametrycznej jakiej potrzebujesz. W BricsCAD prezentujemy nieszablonowe podejście do modelowania 3D. Twórz błyskawicznie wieloelementowe komponenty części lub całych złożeń

Projektowanie części i komponentów

Użytkownicy doceniają BricsCAD Mechanical za przejrzysty/bezproblemowy/łatwy proces projektowania. W szybki sposób przekształć szkic 2D w trójwymiarową konstrukcję za pomocą funkcji wyciągnij, obróć lub skos. Początkowy kształt możesz nakreślić używając wbudowanych prymitywów 3D. Szczegóły określisz przy użyciu operacji logicznych i edycji za pomocą dynamicznego modelowania bezpośredniego, wytłoczeń, zaokrągleń oraz fazowań. W prosty sposób zaimportujesz przygotowany już projekt bryły 3D i edytujesz go jako komponenty natywne.

Elastyczne modelowanie 3D

Projektowanie 3D jeszcze nigdy nie było tak komfortowe. Parametry dodajesz tam gdzie jest to konieczne, bez względu na historię projektu. Dzięki temu osiągnęliśmy dynamiczne i interaktywne modelowanie bezpośrednie.

Parametry i wiązania 3D

Buduj systemy wiązań, steruj częściami w sposób formalny, buduj komponenty oparte na tabelach projektowych i zmieniaj parametry komponentów w panelu Właściwości BricsCAD. PARAMETRYZUJ A.I. przekształca części w inteligentne komponenty oparte na konkretnych parametrach w ciągu zaledwie kilku sekund.

Funkcje kopiowania

Stwórz model 3D i wykorzystuj go wiele razy. Powielaj istniejące elementy w bryłach – otwory, żebra lub kieszenie.

Biblioteka otworów

BricsCAD posiada bibliotekę klasycznych funkcji otworów – za pomocą funkcji przeciągnij i upuść w łatwy sposób umieścisz te obiekty w swoim projekcie.

Automatycznie wyrównaj skopiowane elementy

KOPIOWANIENAPROWADZANE 3D to funkcja, która odpowiada za automatyczne wyrównanie skopiowanych zestawów elementów do właściwej geometrii. W tym celu automatycznie generowane są krzywe prowadzące. Użytkownik może sam wybrać, które elementy zostaną użyte jako krzywe lub może to nastąpić automatycznie – oprogramowanie określi je na podstawie wybranych elementów rysunku.

Inteligentne Projektowanie Rurociągów

Utwórz sztywne rurociągi, a następnie dodawaj parametryczne zawory, kołnierze i powiązane mocowania. Wszystko z obszernej biblioteki elementów, których rozmiar w inteligentny sposób zmienia się za pomocą jednego kliknięcia.

Pokaż więcej

Modelowanie Arkuszy Blach

Importuj lub modeluj od podstaw

BricsCAD Mechanical pozwala na swobodne podejście do projektowania arkuszy blach. Możesz tworzyć poszczególne komponenty od podstaw przy wykorzystaniu przeznaczonych do tego narzędzi lub przekonwertować wymodelowane wcześniej elementy bryłowe przy pomocy jednego polecenia. Dzięki różnorodności dostępnych funkcji poświęcasz więcej czasu na rozwój projektu oraz jego detalowanie i nie musisz przy tym martwić się o definiowanie elementów arkuszy blach.

Edytowalny projekt

Elementy arkuszy blach mogą być edytowalne z pełną swobodą i funkcjonalnością modelowania bezpośredniego, zachowując jednocześnie asocjacyjność całego modelu i wszystkich jego części składowych (kołnierzy, gięć, złączeń, wycięć, itd.).

Automatyczne rozkładanie modelu

Trójwymiarowy projekt blaszany można rozłożyć jednym kliknięciem tworząc na jego podstawie reprezentację 2D, która pozostaje dwukierunkowo skojarzona z samym modelem. Możesz także skorzystać z narzędzi do automatycznego rozkładania modeli i wysyłania plików części do standardowych systemów CAM.

Modelowanie Bezpośrednie oparte na funkcjach

Wszystkie elementy arkuszy blach (kołnierze, gięcia, wycięcia, etc.) są odwzorowane przy pomocy odpowiednich funkcji w programie. Takie podejście zapewnia elastyczność modelowania bezpośredniego z dokładnym zachowaniem intencji projektowych.

Konwertowanie na Arkusz Blachy

Modele bryłowe stworzone uprzednio w BricsCAD lub innym programie CAD mogą być automatycznie przekonwertowane na arkusze blach. Rozpoznane i wstawione do modelu funkcje można ręcznie doprecyzować lub wyedytować, aby uzyskać pożądany efekt w krótkim czasie.

Rozkładanie

Generuj rozłożone reprezentacje 2D i 3D, aby dostarczać gotowy projekt do systemów CAM. Rozłożone reprezentacje 3D mogą być dowolnie edytowane w celu naprawienia wykrytych błędów, zachowując jednocześnie synchronizację z modelem bazowym.

Parametryczne Części Arkuszy Blach

Wykorzystaj pełną funkcjonalność wiązań 3D, szyków i automatycznej parametryzacji w celu tworzenia wariacji projektowych Twojego modelu arkusza blachy.

Funkcje Formy

BricsCAD Mechanical zapewnia bibliotekę sparametryzowanych funkcji formy, takich jak: szczeliny, mostki, tłoczenia i inne. Masz także możliwość tworzenia skomplikowanych żebrowań definiowanych przez dowolne krzywe.

Funkcje Brzegu

BricsCAD obsługuje brzegi otwarte, zagięte oraz zaokrąglone, które zapewniają użytkownikowi łatwą edycję poprzez wstawione parametry. Funkcje brzegu pozwalają na wymodelowanie procesu obróbki metalu jako zawinięcia.

Wyciągnięte Gięcia

W BricsCAD Mechanical masz możliwość tworzenia wyciągniętych części arkuszy blach pomiędzy dwiema dowolnymi krzywymi 3D. Program potrafi automatycznie wykryć wyciągnięte gięcia w importowanej geometrii i rozdzielić je na wiele kołnierzy.

Kołnierze, Gięcia, Złącza, Zakładki

Modeluj kołnierze na wiele różnych sposobów: korzystając z wywinięcia bazowego, wywinięcia krawędzi lub poprzez kontur. Sposób łączenia sąsiednich kołnierzy jest zawsze edytowalny. Wybieraj spośród gięć, złącz, zakładek i rowków w zależności od potrzeb.

Wycięcia i Podziały

Zapobiegaj występowaniu konfliktów materiałowych, które mogą pojawiać się podczas procesu zaginania wykorzystując w tym celu bibliotekę wycięć w BricsCAD Mechanical. Podziel części jednym kliknięciem, a następnie automatycznie rozpropaguj wycięcie w pozostałych narożnikach modelu.

Pokaż więcej

Projektowanie Złożeń

Projektowanie złożeń w dwóch kierunkach

Użytkownicy BricsCAD Mechanical maja możliwość tworzenia złożonych hierarchii części i pod-złożeń korzystając z metod projektowania oddolnej lub odgórnej. Wykorzystując BricsCAD Communicator można również zaimportować złożenia z innych systemów CAD i włączyć do modelu parametryczną geometrię zdefiniowaną w tych złożeniach.

Zaawansowane Projektowanie Złożeń

Projektuj nowe części w ramach danego złożenia lub sprawnie składaj złożenia z istniejących już komponentów. Możesz dodatkowo wstawiać parametryczne wiązania 3D pomiędzy komponentami w celu uzyskania solidnej reprezentacji projektu.

Zestawienia Listy Materiałów (BOM)

Automatycznie twórz tabelki BOM górnego poziomu, zestawienia części lub hierarchiczne tabele z Twoich złożeń. Generowane zestawienia są w pełni edytowalne. Masz także możliwość definiowania niestandardowych właściwości części oraz wskazywania ich w swoim modelu złożenia za pomocą automatycznie tworzonych balonów opisowych.

Łączenia Złożeń, Analiza Kinematyczna oraz Animacje

Wykorzystaj wiązania 3D w celu ustawienia połączeń między elementami w danym złożeniu. Pozostałe elementy swobodne mogą zostać użyte do analizy kinematycznej całego mechanizmu. Możesz także wykorzystać wiązania parametryczne do sterowania tworzonymi złożonymi animacjami 3D.

Właściwości Materiałów i Masy

Do każdej części w złożeniu możesz przypisać odpowiedni materiał, a BricsCAD przeliczy jej ciężar, środek ciężkości, główne osie bezwładności itp.

Animowane Reprezentacje Rozstrzelone

W BricsCAD Mechanical możesz tworzyć wieloosiowe reprezentacje rozstrzelone, automatycznie rozkładając zaawansowane projekty złożeń i dodając linie naprowadzające, jednym kliknięciem myszki. Takie reprezentacje mogą być w łatwy sposób opisywane i animowane, tworząc z nich instrukcje techniczne oraz dokumentacje.

Pokaż więcej

Efektywne tworzenie dokumentacji 2D

W prosty sposób przekształć projekt mechaniczny do stanu rysunków technicznych.

Automatycznie twórz widoki rysunkowe części i złożeń 3D. Z łatwością dodawaj wymagane opisy, razem z wymiarami i adnotacjami. Wszystkie wstawione widoki rysunków odświeżają się automatycznie z każdym razem, gdy edytujesz model.

  • Podstawowe Widoki
  • Widoki rzutów
  • Widoki przekrojów
  • Widoki detalu
  • Tabela BOM
  • Balony

Szybkie generowanie widoków rysunkowych o jakości roboczej

Tworzenie rysunków wymaga znacznie mniej czasu dzięki widokom o jakości roboczej. Gdy korzystasz z wielordzeniowych procesorów tworzysz dokładne i staranne widoki w superszybkim czasie. BricsCAD Mechanical reaguje na Twoje dane wejściowe podczas generowania rysunków w tle.

Automatyczna aktualizacja rysunku

Wszelkie zmiany wprowadzone przez Ciebie w rysunku 2D są automatycznie aktualizowane w modelu 3D. Dzięki asocjacyjnemu połączeniu i aktualizacji w czasie rzeczywistym masz możliwość szybkich zmian projektu.

Widoki przekrojów

Twórz widoki przekrojów części i złożeń 3D. Płaszczyzny przekrojów możesz określać linią narysowaną w widoku podstawowym. Bardziej skomplikowane przekroje stworzysz dzięki: półprzekrojom, przekrojom odsuniętym i przekrojom wyrównanym.

Widoki detalu

Twórz automatycznie widoki szczegółów z jakiejkolwiek rzutni, która została wstawiona na Arkuszu rysunku.

Zestawienie Listy Materiałów

Administrowanie wieloma tabelami możliwe jest dzięki Panelowi BOM. Funkcjonalność ta pozwala na formatowanie każdej kolumny indywidualnie, a także filtrowanie, sortowanie i wiele więcej.

Balony

BricsCAD Mechanical tworzy skojarzone odnośniki dla każdego komponentu w złożeniu i zarządza wyświetlaniem tych balonów we wszystkich automatycznie generowanych widokach 2D.

Pokaż więcej

Prosty Sposób Wykorzystania Danych

Kompatybilność z konkurencyjnymi CAD’ami oraz 400 aplikacjami

Bezproblemowo przenieś model CAD z zewnętrznego formatu do BricsCAD z rozszerzeniem Communicator. Łatwo i szybko wbuduj go w swoje zespoły, modyfikuj go za pomocą bezpośredniego modelowania lub spraw, aby był inteligentny, stosując parametry.

Licencjonowanie

Licencja roczna


licencja ważna rok, trzeba pamiętać o odnowieniu
korzystna dla osób, które projektują nieregularnie
wszystkie główne i śródroczne aktualizacje produktu

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA

Licencja wieczysta
z maintenance


licencja własnościowa, płacisz raz i otrzymujesz wieczysty dostęp
korzystna dla osób, których praca głównie opiera się na projektowaniu
aktualizacje główne i śródroczne oraz podniesienie do najnowszej wersji dzięki opcjonalnej funkcji maintenance

Licencja trzyletnia


licencja ważna trzy lata, trzeba pamiętać o odnowieniu
korzystna dla osób, które projektują nieregularnie
wszystkie główne i śródroczne aktualizacje produktu

Zalety BricsCAD Maintenance

BricsCAD Maintenace to najtańsza forma utrzymania aktualnej wersji oprogramowania niewielkim rocznym kosztem. Użytkownicy Maintenanace mają możliwość połączenia się z Ekspertem za pomocą aplikacji Team Viewer.

Uaktualnienia oprogramowania

Poza standardową aktualizacją do najnowszej wersji oprogramowania udostępniamy Państwu wszelkie nowości, które wprowadzamy do bieżącej wersji w ciągu roku.

Wsparcie techniczne

Użytkownicy korzystający z pakietu maintenance otrzymują priorytetowe wsparcie. Odpowiedź udzielana jest maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych.

 

Konsultacje z ekspertem

Nasz Ekspert udziela pomocy w sprawach bieżących. W przypadku bardziej skomplikowanych kwestii służy jako łącznik między Klientem, a producentem.