Koszyk

Nowoczesne podejście do modelowania informacji o budynku.

Cena od 4030 zł / rok.

Dostępne licencje wieczyste.

Nasza filozofia BIM

Nasza fundamentalna filozofia BIM oparta jest na stale rozwijającym się przepływie pracy łączącym w sobie wstępne projektowanie, modelowanie BIM i produkcję w ramach jednej znanej platformy DWG.

Nowoczesne spojrzenie na BIM

Podstawą w BricsCAD BIM są decyzje podejmowane na etapie projektowym. Uciążliwe opracowywanie danych BIM, dokumentacji oraz rozwijanie poziomów szczegółowości odbywa się w sposób zautomatyzowany dzięki algorytmom sztucznej inteligencji.

Od Projektu do BIM

Na tej samej platformie DWG znajdziesz dopasowane narzędzia do modelowania bezpośredniego oraz profesjonalny program CAD. Model bryłowy w sposób automatyczny można przekonwertować w sklasyfikowany model BIM.

Interfejs BIM analogiczny z CAD

Użytkownicy CAD w naturalny sposób odnajdują się w środowisku BIM ze względu na analogiczny układ interfejsu. Dzięki temu redukują koszty zakupu oprogramowania i dodatkowych szkoleń, tym samym przełamują bariery migracji nie tracąc na wydajności pracy.

Od BIM do Produkcji

BricsCAD Ultimate zapewnia jedną współdzieloną platformę DWG, na której łączy projektowanie, modelowanie BIM i produkcję w ramach zintegrowanego przepływu pracy nieustannie udoskonalając poziom szczegółowości.

Przepływ pracy od początku do końca w BricsCAD BIM

Odkryj kompletny workflow w BricsCAD BIM. Od projektu aż po wyprodukowane elementy konstrukcyjne.

Projektowanie

Praca na bryłach

Modelowanie bezpośrednie był 3d sprawia, że otrzymujesz projekt lekki i responsywny, dzięki temu nie obciążasz programu i nie spowalniasz jego pracy.

Szybki szkic

Funkcja oparta na szkicu 3D pozwala na tworzenie i edytowanie gotowych układów pomieszczeń i kondygnacji. Jednym przyciskiem wstaw dokładną kopię całego piętra, obrys ścian zewnętrznych lub zakończ dachem.

Potencjał funkcji QuickBuilding

Przekształć standardowy model bryłowy w koncepcyjny model BIM ze sklasyfikowanymi elementami typu stropy, ściany i pomieszczenia.

Swoboda tworzenia przestrzeni i stref

Wykorzystuj otwarte podejście do modelowania bezpośredniego tworząc Przestrzenie jako bryły 3D lub obrysy 2D.

DirectkLink do Grasshopper

Dwukierunkowe połączenie pomiędzy BricsCAD BIM a McNeel’s Rhinoceros®/ Grasshopper niweluje braki na etapie projektowania generatywnego a BIM, dzięku przekształceniu obiektów geometrycznych w elementy BIM.

Pokaż więcej

Wizualizacja

Twórz wysokiej klasy wizualizacje i renderingi na każdym etapie przepływu pracy Twoich projektów. Wykorzystaj bezpośrednie połączenie z programami graficznymi takimi jak Enscape Twinmotion lub Lumion i przenieś do nich swój projekt w jednym kroku.

Klasyfikacja

Klasyfikacja, powielenie, automatyzacja

Dzięki mechanizmom opartym na sztucznej inteligencji możesz łatwo przekonwertować model koncepcyjny we w pełni sklasyfikowany projekt BIM, a następnie podnosić poziom szczegółowości (LOD).

Automatyczna klasyfikacja

Oparta na AI funkcja BIMIFY przekształca standardową geometrię bryłową w elementy sklasyfikowane pod względem normy IFC, dodatkowo wstawiając w modelu rzuty przekrojów i elewacji.

Automach

Jest to funkcja, która służy do automatycznego dopasowywania i uzupełniania informacji BIM w modelu, jak na przykład właściwości, brakujące kompozycje, materiały i inne.

Propagowanie detali

Przy pomocy funkcji PROPAGATE szybko i skutecznie powielisz ustalone połączenia kompozycji ścian oraz stropów i zaakceptujesz je w całym projekcie, mając jednocześnie pełną kontrolę nad sugestiami proponowanymi przez BricsCAD.

Dane szczegółowe

Detalowanie i kwantyfikacja

Zwiększaj poziom szczegółowości swojego modelu poprzez dodawanie informacji i automatyczne powielanie ich we wszystkich lub wybranych przez siebie elementach BIM. W oparciu o wysoki poziom LOD można wyświetlać, wyodrębniać i eksportować bardzo dokładne zestawienia materiałów potrzebnych do realizacji projektu.

Propaguj

Funkcjonalność Propagate może być wykorzystywana do powielania detali architektonicznych i konstrukcyjnych w całym modelu BIM. Utworzone przez Ciebie detale mogą być sparametryzowane w sposób automatyczny. Przechowywanie i wykorzystywanie odbywa się z poziomu biblioteki.

Miary niestandardowe

Dzięki BricsCAD BIM możesz sporządzić niestandardowe kategorie przedmiar, aby spełnić Twoje normy. Każdemu typowi klasyfikacji BIM można przypisać ilość określoną przez użytkownika i wybrać sposób jej zliczania.

Wyodrębnianie danych

Oprogramowanie BricsCAD umożliwia wyodrębnianie wszelkich zawartych w projekcie danych takich jak ilości i właściwości, a następnie umieszczenie ich w utworzonej tabeli lub połączonym pliku .csv. Opcja filtrowania zaawansowanego pozwala na szybkie wyszukanie i wyodrębnienie potrzebnego elementu.

Dokumentacja

Twórz kompletną dokumentację

Zestaw dedykowanych narzędzi do automatycznego generowania przekrojów, rzutów elewacji, widoków rysunków i układów arkuszy pozwala na wytworzenie czytelnej i dokładnej dokumentacji w bardzo krótkim czasie. Wszystkie wprowadzone w dokumentacji elementy pozostają asocjacyjnie połączone z Twoim modelem BIM – wyedytuj model, a wszystkie powiązane widoki i elementy adnotacji zostaną automatycznie zaktualizowane.

Błyskawiczne generowanie rysunków

Procesy generowania widoków rysunków w BricsCAD wspierane są przez wielowątkowość procesora zapewniając tym samym płynne i szybkie tworzenie dokumentacji.

Szablony Planów Wpisanych

Funkcjonalność Planów Wpisanych daje użytkownikowi możliwość opracowywania i dostosowywania dowolnych planów kondygnacji (architektonicznych, konstrukcyjnych, przeciwpożarowych, ewakuacyjnych, itp.), przy wykorzystaniu nadpisań grafiki 2D dla elementów BIM, tagów oraz adnotacji.

Przeglądarka projektu BIM

Wszystkie składniki projektu BIM w tym: przekroje, widoki, arkusze, pliki są zorganizowane i przechowywane w panelu Przeglądarki Projektu BIM.

Tagi Automatyczne

Narzędzia do automatycznej adnotacji w BricsCAD BIM pozwalają na sprawniejsze wstawianie i aktualizowanie wymiarów oraz opisów.

Pokaż więcej

Części produkowane

Twórz niepowtarzalne projekty komponentów budowlanych

Precyzja BricsCAD BIM pozwala na projektowanie i udostępnianie niestandardowych komponentów jako złożeń, które mogą znaleźć zastosowanie od etapu projektu BIM do produkcji gotowego elementu. Producenci komponentów budowlanych mają możliwość tworzenia gotowych złożeń w BricsCAD Mechanical i udostępniania ich jako elementy biblioteki w BricsCAD BIM.

Parametryzacja

Narzędzia do automatycznej parametryzacji w BricsCAD BIM pozwalają na tworzenie inteligentnych, całkowicie sparametryzowanych komponentów w kilka chwil bez konieczności ręcznego, żmudnego przypisywania pojedynczych wiązań.

MEP w BricsCAD BIM

Przepływ pracy w BricsCAD BIM optymalizuje czas poświęcany na projektowanie instalacji. Zaawansowane funkcje modelowania pozwalają na tworzenie systemów rurowych i HVAC jako segmentów przepływu, które można łączyć ze sobą automatycznie za pomocą łuków, trójników i automatycznych odgałęzień.

Chmury punktów w BrisCAD BIM

Modelowanie bezpośrednie na Chmurach Punktów pozwala tworzyć dokładne odwzorowanie istniejących obiektów. Funkcjonalność ta dopełnia kompleksowy przepływ pracy w BricsCAD (od projektu 2D przez model BIM, budowę, po dokumentację powykonawczą).

Chmury Punktów w budownictwie

Skaning laserowy i powiązana z nim funkcjonalność chmur punktów to sprawdzony sposób na weryfikację projektu BIM w trakcie budowy i jego zgodności po zakończeniu realizacji.

chmury punktów w cad

Chmury Punktów dla renowacji

Wykorzystanie chmur punktów do modelowania detali pozwala na szczegółowe odwzorowanie stanu obecnego podczas prac konserwatorskich.

Kolaboracja

Swobodna współpraca

BricsCAD BIM w celu zapewnienia otwartej współpracy wśród wszystkich uczestników projektu opiera się na globalnych standardach. Posiada centrum udostępniania modeli i komunikacji znane jako Bricsys 24/7 oparte na technologii SaaS w środowisku Common Data Enviroment.

IFC 4.0 i BCF

Jednym z głównych standardów wspieranych przez BricsCAD jest schemat Open BIM Industry Foundation Classes (IFC), będący otwartym formatem wymiany projektów BIM. Obsługa otwartych standardów BIM na przykład BCF pozwala na wyświetlanie i rozwiązywanie błędów projektowych.

Trimble SketchUp Import

BricsCAD Schape umożliwia import najnowszych wersji plików SKP. Obiekty importowane do BricsCAD BIM wstawiane są jako siatki trójkątów przez co jeszcze dokładniej odwzorowują rzeczywisty model.

projetkowanie w cad

Import RVT

BricsCAD umożliwia płynną współpracę z zespołami korzystającymi z programu Revit poprzez opcję importu projektów RVT. Oprócz całych projektów masz także możliwość importowania plików rodzin Revit (RFA). Geometria wstawiana z plików RVT i RFA może być wyświetlana jako odnośniki lub jako natywne bryły.

Licencjonowanie

Licencja roczna


licencja ważna rok, trzeba pamiętać o odnowieniu
korzystna dla osób, które projektują nieregularnie
wszystkie główne i śródroczne aktualizacje produktu

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA

Licencja wieczysta
z maintenance


licencja własnościowa, płacisz raz i otrzymujesz wieczysty dostęp
korzystna dla osób, których praca głównie opiera się na projektowaniu
aktualizacje główne i śródroczne oraz podniesienie do najnowszej wersji dzięki opcjonalnej funkcji maintenance

Licencja trzyletnia


licencja ważna trzy lata, trzeba pamiętać o odnowieniu
korzystna dla osób, które projektują nieregularnie
wszystkie główne i śródroczne aktualizacje produktu

Zalety BricsCAD Maintenance

BricsCAD Maintenace to najtańsza forma utrzymania aktualnej wersji oprogramowania niewielkim rocznym kosztem. Użytkownicy Maintenanace mają możliwość połączenia się z Ekspertem za pomocą aplikacji Team Viewer.

Uaktualnienia oprogramowania

Poza standardową aktualizacją do najnowszej wersji oprogramowania udostępniamy Państwu wszelkie nowości, które wprowadzamy do bieżącej wersji w ciągu roku.

Wsparcie techniczne

Użytkownicy korzystający z pakietu maintenance otrzymują priorytetowe wsparcie. Odpowiedź udzielana jest maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych.

 

Konsultacje z ekspertem

Nasz Ekspert udziela pomocy w sprawach bieżących. W przypadku bardziej skomplikowanych kwestii służy jako łącznik między Klientem, a producentem.

Porównaj z AutoCAD