Koszyk

Niezawodne
i korzystne cenowo
oprogramowanie do
projektowania 2D.

Cena od 1345 zł / rok.
Dostępne licencje wieczyste.

Zalety

Kompatybilność

Ceniony i dopasowany CAD

BricsCAD gwarantuje pełną zgodność poleceń, skryptów, makr i menu. Powstał w całości na standardowym formacie dwg. Pełna kompatybilność zapewnia obsługę plików pomocniczych i poleceń zgodnych z AutoCAD.

BricsCAD Lite konkurencyjny dla AutoCAD LT 2022

Podstawą BricsCAD jest natywny format DWG, dzięki któremu zapewniamy pełną zgodność CAD dla wszystkich branż. Aby rozpocząć projektowanie nie ma konieczności wymiany plików drukarek, szablonów, bloków lub układów zestawu arkuszy. Zmienne systemowe, nazwy poleceń czy aliasy są takie same dla obu programów. 

Pełna kompatybilność:

  • poleceń i aliasów
  • plików menu .CUI, .CUIX i .MNU
  • makr i skryptów
  • plików pomocniczych m.in. .PC3, .LIN, .PAT,

Pobierz instrukcję migracji do BricsCAD – zobacz jakie to proste!

Obsługa AutoLISP

Swobodnie z LISP

Dzięki 100% zgodności funkcjonalności LISP w BricsCAD i AutoCAD w prosty sposób wykorzystasz ponownie istniejące procedury. BLADE LISP pozwala w znaczny sposób zmniejszyć czas, który poświęcasz na powtarzalne zadania kreślarskie.

LISP w ocenie eksperta

„Funkcjonalność LISP to przede wszystkim możliwość tworzenia własnych procedur wykorzystywanych w trakcie pracy. Pozwala ona na oszczędność czasu ze względu na pewnego rodzaju automatyzację czynności powtarzalnych. Jednym słowem dzięki procedurom LISP w najprostszy z możliwych sposobów automatyzujemy procesy pracy.”

Wydajność

Nowoczesny i efektywny CAD

BricsCAD stawia na sprawną i efektywną pracę przy użyciu nowoczesnych narzędzi i inteligentnej technologii. Program uczy się sposobu w jaki użytkownik korzysta z poszczególnych funkcji, dzięki czemu zaawansowane technologie AI efektywnie pomagają przyspieszyć realizację zadań, na które standardowo poświęca się wiele godzin.

Obsługa wielu wątków procesora

BricsCAD wspiera wielowątkowość procesora, przez co wszystkie operacje w programie działają dużo szybciej, a lagi praktycznie nie występują. Zwiększonej mocy obliczeniowej można doświadczyć np. w trakcie otwierania rysunków oraz rysowania i przesuwania obiektów.

Funkcjonalności

Ochrona hasłem

Polecenie OPCJEBEZPIECZEŃSTWA pozwala na nadanie hasła danemu rysunkowi, którego wpisanie będzie wymagane przy każdorazowym otwieraniu projektu.

Okno dialogowe Ustawienia z możliwością wyszukiwania

W otwartym oknie Ustawienia można wyszukiwać zarówno polskich fraz, jak i anglojęzycznych zmiennych systemowych. Dzięki temu od razu uzyskuje się dostęp do wybranego ustawienia, oszczędzając w ten sposób czas.

Najbliższy Dystans

Funkcja najbliższego dystansu pozwala na sterowanie położeniem jednego elementu w oparciu o drugi element. Po zaznaczeniu dwóch obiektów wyświetlane są wartości odległości w osiach X, Y oraz w linii między dwoma najbliższymi punktami.

Dynamiczny Lokalny Układ Współrzędnych

Funkcjonalność ta pozwala na sterowanie położeniem oraz orientacją układu współrzędnych dynamicznie w trakcie rysowania. Po najechaniu na element, na którym chce się zablokować LUW wystarczy kliknąć klawisz Shift, a układ współrzędnych dopasuje się do tego elementu.

Manipulator

Rolą Manipulatora jest zapewnienie dostępu do czterech najważniejszych narzędzi do edycji obiektów (przesuwania, obracania, skalowania, odbijania lustrzanego) w jednym miejscu. Narzędzie to można uruchomić bardzo szybko poprzez dłuższe naciśnięcie lewego klawisza myszy na obiekcie.

Eksplorator Rysunku

Okno eksploratora zapewnia dostęp do wszystkich definicji elementów rysunkowych. Z jego poziomu można tworzyć, edytować oraz kopiować pomiędzy otwartymi rysunkami definicje takich elementów, jak: bloki, warstwy, odnośniki zewnętrzne, style tekstu oraz style wymiarowania.

Blockify

BricsCAD posiada narzędzie, które w sposób automatyczny wykrywa w projekcie powtórzenia wskazanej geometrii i zamienia je na odnośniki bloków. Można w ten sposób znacznie zredukować rozmiar danego pliku, zostawiając jednocześnie otwartą furtkę do możliwości jego szybkiej i prostej edycji.

Menu QUAD

Opatentowane menu Quad jest paletą narzędzi dostępną bezpośrednio pod kursorem myszy po najechaniu na element. Wykorzystuje ono technologię maszynowego uczenia się, aby zawsze proponować użytkownikowi funkcje, których będzie potrzebował najbardziej dla danego typu obiektu.

Bloki Parametryczne

Bloki parametryczne pozwalają na zautomatyzowanie procesu tworzenia bloków. Zamiast kliku osobnych definicji bloków można stworzyć jedną, która będzie w sobie zawierała takie parametry, jak: rozciągnięcie, odwrócenie, stany widoczności, linie naprowadzające.

Autowiązania

Funkcja automatycznego tworzenia wiązań pozwala na sparametryzowanie geometrii za sprawą jednego kliknięcia. Można w ten sposób nadać wiązania geometryczne i wymiarowe dla danego obiektu umożliwiając później jego szybszą edycję.

Przeglądarka struktury

Panel Struktury ma w pełni edytowalny wygląd drzewa z rozwijanymi węzłami. Przy jego pomocy można szybko znaleźć w projekcie konkretny element, ale także sterować jego wyświetlaniem poprzez ukrywanie, izolowanie i pokazywanie. Elementy zaznaczane w drzewie zaznaczane są także na rysunku.
Pokaż więcej

Licencjonowanie

Licencja roczna


licencja ważna rok, trzeba pamiętać o odnowieniu
korzystna dla osób, które projektują nieregularnie
wszystkie główne i śródroczne aktualizacje produktu

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA

Licencja wieczysta
z maintenance


licencja własnościowa, płacisz raz i otrzymujesz wieczysty dostęp
korzystna dla osób, których praca głównie opiera się na projektowaniu
aktualizacje główne i śródroczne oraz podniesienie do najnowszej wersji dzięki opcjonalnej funkcji maintenance

Licencja trzyletnia


licencja ważna trzy lata, trzeba pamiętać o odnowieniu
korzystna dla osób, które projektują nieregularnie
wszystkie główne i śródroczne aktualizacje produktu
Zalety BricsCAD Maintenance
BricsCAD Maintenace to najtańsza forma utrzymania aktualnej wersji oprogramowania niewielkim rocznym kosztem. Użytkownicy Maintenanace mają możliwość połączenia się z Ekspertem za pomocą aplikacji Team Viewer.

Uaktualnienia oprogramowania

Poza standardową aktualizacją do najnowszej wersji oprogramowania udostępniamy Państwu wszelkie nowości, które wprowadzamy do bieżącej wersji w ciągu roku.

Wsparcie techniczne

Użytkownicy korzystający z pakietu maintenance otrzymują priorytetowe wsparcie. Odpowiedź udzielana jest maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych.

Konsultacje z ekspertem

Nasz Ekspert udziela pomocy w sprawach bieżących. W przypadku bardziej skomplikowanych kwestii służy jako łącznik między Klientem, a producentem.

Porównaj z AutoCAD

BricsCAD LiteAutoCAD LT
Licencje wielo-platformoweplusminus
Licencje wieczysteplusminus
Maintenanceplusminus
Subskrypcjeplusplus
Licencje siecioweplusminus
Licencje zbiorcze (Volume)*plusminus
Licencje akademickieminusminus
BricsCAD LiteAutoCAD LT
Natywny format pliku DWG (do AutoCAD 2022)plusplus
Ochrona hasłemplusminus
eTransmitplusplus
Menadżer zestawu arkuszyplusplus
Lokalizacja geograficznaplusplus
Porównanie rysunków 3Dplusplus
Współpraca w chmurzeplusplus
BricsCAD LiteAutoCAD LT
Motywy w ciemnych i jasnych kolorachplusplus
Standardowe polecenia branżowe, aliasy i zmienneplusminus
Wiersz poleceń (autouzupełnianie, , klikalne opcje)plusplus
Karta Startplusplus
Karty Plików (Rysunków)plusplus
Zakładki Model i Arkuszplusplus
Pasek Menuplusplus
Paski Narzędziplusplus
Wstążkaplusplus
Palety Narzędziplusplus
Menu kontekstowe dostępne pod prawy klawiszem myszyplusplus
Kontekstowe menu Quadplusminus
Pasek Stanuplusplus
Obszary Roboczeplusplus
Okno dialogowe Ustawienia z możliwością wyszukiwania zmiennychplusminus
Możliwość zablokowania interfejsuplusplus
Tryb czystego ekranuplusplus
Eksplorator Rysunkuplusminus
Konfigurowalny interfejs użytkownika (CUI)plusplus
Przeglądarka Strukturyplusminus
BricsCAD LiteAutoCAD LT
Filtrowanie wyboru (SWYBIERZ)plusplus
Dodaj Wybraneplusplus
Wybierz Podobnyplusplus
Zaznaczenieplusplus
Przyciąganie do obiektów (SNAP)plusplus
Śledzenie Biegunoweplusplus
Punkty Charakterystyczne 3Dplusminus
Najbliższy Dystansplusminus
Adaptacyjny skok siatkiplusminus
Wykrywanie granic w czasie rzeczywistymplusminus
Dynamiczny LUWplusminus
Dynamiczny 3D LUWplusminus
BricsCAD LiteAutoCAD LT
Linia, polilinia, polilinia 3D, splajn, półprosta, prostaplusplus
Multilinia i style multiliniiplusminus
Okrąg, łuk, elipsa, łuk eliptycznyplusplus
Wielokąt, prostokąt, region, pierścień, punktplusplus
Helisaplusminus
Parametry 2D, Ograniczenia Wymiaroweplusminus
BricsCAD LiteAutoCAD LT
Tekst, tekst wielowierszowy, style tekstu, edytor tekstuplusplus
Wymiary, style wymiarowaniaplusplus
Multiodnośniki, style multiodnośnikówplusplus
Kreskowania, gradienty, edytor kreskowania / gradientuplusplus
Chmura rewizyjnaplusplus
Atrybuty, edytor atrybutówplusplus
Tabele, style tabelminusplus
Pola dynamiczneplusplus
Wyodrębnianie danychplusminus
Łącza danychplusplus
Skalowanie adnotacjiplusplus
Sprawdzanie pisowniplusplus
BricsCAD LiteAutoCAD LT
Tekst, tekst wielowierszowy, style tekstu, edytor tekstuplusplus
Przytnij, wydłuż, przedłuż, przerwij, połączplusplus
Zaokrąglanie, Fazowanieplusplus
CopyGuided, MoveGuidedplusminus
Edycja uchwytemplusplus
Panel Właściwościplusplus
Manipulatorplusminus
Kolejność wyświetlaniaplusplus
BricsCAD LiteAutoCAD LT
Bloki, edytor blokówplusplus
Bloki dynamiczneplusplus
Bloki skierowane w stronę kameryplusminus
Blockifyplusminus
Asocjacyjne szykiplusplus
Dwg (Xref) Dołącz, Przytnij, Binduj, Edytujplusplus
Dołącz PDF, Przytnijplusplus
Dołączanie obrazu, przycinanie, dostosowywanie, przezroczystośćplusplus
BricsCAD LiteAutoCAD LT
Warstwy, stany warstwplusplus
Przezroczystośćplusplus
Style Wizualneplusminus
BricsCAD LiteAutoCAD LT
Drukowanie / plotowanieplusplus
Publikowanie / wydruk wsadowyplusplus
Pliki CTB i tabele STBplusminus
Pliki konfiguracji drukarki pc3plusplus
Nazwane ustawienia stronyplusplus
Import, eksport PDFplusplus
DAE import/eksport (XML 3D data)plusminus
DGN Importplusplus
Eksport DWFplusplus
Eksport SVGplusminus
BricsCAD LiteAutoCAD LT
ActiveXplusminus
Edycja danych obiektuplusminus
Nagrywanie makrplusminus
Pełne wsparcie LISP z obsługą vl-, vlr-, vla- i vlax-plusminus
System Rozwoju Rozwiązań (SDS/ADS)plusminus
Silnik DCLplusminus
Rozszerzenia TX (Teigha eXtensions)plusminus
Obsługa plików CUI menu, z wyrażeniami Dieselminusminus