Koszyk

Wentylacja

Usprawnij swój przepływ pracy

AX 3000

Profesjonalne rozwiązanie HVAC i 3D-BIM do certyfikatów energetycznych i symulacji. AX3000 jest wynikiem ponad 30 lat wiodącego doświadczenia w dziedzinie technicznych usług budowlanych. Ponieważ AX3000 jest pierwszym programem CAD, który został opracowany specjalnie dla codziennych wymagań w części HVAC, oferuje profesjonalne wsparcie w zakresie projekcji, budowy i produkcji.

  • Moduł Wentylacja – Planowanie i budowa, Obliczanie kanałów, Analiza
  • Moduł Ogrzewanie — Obliczanie rurociągów, Zapotrzebowanie na ciepło, Komfortowe ciepło, Roombook
  • Moduł Sanitarny – Obliczanie pipet, Budowa dystrybutorów i systemów, Analiza itp.
  • Moduł elektryczny – budowa linii kablowej, rozmieszczenie inteligentnych komponentów itp.
  • Obliczanie obciążenia chłodniczego – Rozszerzenie modułu Wentylacja: Obliczanie obciążenia chłodniczego wg. zgodnie z VDI 2078

CADprofi HVAC & Piping


Dzięki wielu predefiniowanym i edytowalnym rodzajom przewodów moduł ten umożliwia projektowanie praktycznie każdego rodzaju instalacji, np. c.o., wod.-kan., gazowych, medycznych, ppoż., wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych i innych instalacji technologicznych w budownictwie i w przemyśle. Szczególnie ważne dla użytkownika są funkcje wspomagające tworzenie schematów, rozwinięć, izometrii, rzutów i przekrojów, które pozwalają na użycie jednego narzędzia do wykonania całego projektu.

Ventpack®

Projektowanie i optymalizacja systemów HVAC, konfiguracja i zakup komponentów, zarządzanie projektami i współpraca zespołów w chmurze.

Ventpack® to najbardziej wydajne oprogramowanie CAD & BIM do wspomagania projektowania systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i wentylacji pożarowej.

Hydronicpack® to najbardziej wszechstronne oprogramowanie do projektowania wodnych systemów chłodniczych i grzewczych.